Tubbergen, dam met duiker in waterloop 09020012

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tubbergen, dam met duiker in waterloop 09020012.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van W. Lansink te Reutum voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker ter lengte van 10 meter in de waterloop 09020012, tussen de percelen kadastraal bekend TBG02, sectie L, nummers 8160 en 9590. BezwaarDe vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 19 december 2016

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. wsb-2016-10187

Gerelateerde berichten