Besluit aanwijzing toezichthouders, afdeling publieke dienstverlening Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen 2024

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit aanwijzing toezichthouders, afdeling publieke dienstverlening Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen 2024.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De teammanager van de afdeling publieke dienstverlening van bedrijfsuitvoeringorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen overwegende,dat het uit het oogpunt van een van een goede uitvoering van de toezicht- en handhavingsbevoegdheid noodzakelijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders werkzaam voor de bedrijfsuitvoeringorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 1 lid 1 Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2023 jo. artikel 1 aanhef onder m bijlage Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2023.In die hoedanigheid namens de burgermeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen;BesluitDe volgende medewerkers aan te wijzen als toezichthouder en te belasten met het toezicht, het feitelijk toepassen en/of uitvoeren van hetgeen bij of krachtens onderstaande wet- en regelgeving is bepaald alsmede de uitvoering van de daarop gebaseerde bestuursrechtelijke maatregelen: •De medewerkers, alsmede de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) in domein I (openbare ruimte) van het team: toezicht en handhaving openbare ruimte, inzake;Algemene wet Bestuursrecht, artikel 5:11 in samenhang met artikel 5:27 en in samenhang met artikel 13b Opiumwet;Algemene plaatselijke verordening gemeente Dinkelland 2023; Algemene plaatselijke verordening gemeente Tubbergen 2023; Winkeltijdenverordening Dinkelland;Winkeltijdenverordening Tubbergen;Woningwet;Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, (bij inwerkingtreden van de Omgevingswet, treedt deze in de plaats van de Wabo);Omgevingswet,specifiek worden de buitengewoon opsporingsambtenaren ook aangewezen op basis van artikel 18.7 Omgevingswet;Afvalstoffenverordening Tubbergen 2021 e.v.;Afvalstoffenverordening Dinkelland 2021 e.v.;ErfgoedwetErfgoedverordening Tubbergen;Erfgoedverordening Dinkelland;Wet veiligheidsregio’s,AlcoholwetWet op de kansspelenHuisvestingswet 2014Wet goed verhuurderschap•De medewerkers van het team: toezicht bouwen/RO inzake; Woningwet;Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,(bij inwerkingtreden van de Omgevingswet, treedt deze in de plaats van de Wabo);Omgevingswet, specifiek worden deze medewerkers ook aangewezen op basis van artikel 18.7 Omgevingswet;Algemene plaatselijke verordening gemeente Dinkelland 2023 e.v;Algemene plaatselijke verordening gemeente Tubbergen 2023 e.v;Erfgoedwet;Erfgoedverordening Tubbergen;Erfgoedverordening Dinkelland;Wet veiligheidsregio’s; Huisvestingswet 2014;Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur 2016, gemeente Tubbergen;Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur 2016, gemeente Dinkelland;Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, gemeente Dinkelland 2014;Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, gemeente Tubbergen 2014;Wet goed verhuurderschap.•De medewerkers van team: juristen handhaving inzake:Algemene wet Bestuursrecht, artikel 5:11 in samenhang met artikel 5:27 en in samenhang met artikel 13b Opiumwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,(bij inwerkingtreden van de Omgevingswet, treedt deze in de plaats van de Wabo);Omgevingswet,Algemene plaatselijke verordening gemeente Dinkelland 2023; Algemene plaatselijke verordening gemeente Tubbergen 2023. De voorgaande ‘aanwijzingsbesluiten toezichthouders’ betreffende genoemde teams en/of medewerkers in dienst van de bedrijfsuitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, zijn, behoudens het aanwijzingsbesluit toezichthouders gericht op Samenwerkingsovereenkomst boa's domein I regio Twente (2016), met dit besluit ingetrokken.De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2023.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 30-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. stcrt-2023-36029

Gerelateerde berichten