Gemeente Tubbergen - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Geesteren, Hardenbergerweg 123

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Geesteren, Hardenbergerweg 123.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend. Het betreft het navolgende project: Plaats, adresProjectGeesteren, Hardenbergerweg 123het bouwen van een schuurDe uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. -Er wordt afgeweken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: : NL.IMRO.0183.BUIPBHARDENBW123-VG01) en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke- plannen.Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:•die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit;•die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;•die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.-Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2017.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2017-4196

Gerelateerde berichten