Gemeente Tubbergen -Vastgesteld wijzigingsplanKetnerweg 6 Geesteren

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen -Vastgesteld wijzigingsplanKetnerweg 6 Geesteren.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat op 16 februari 2016 het volgende wijzigingsplan is vastgesteld: - het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2006, partiële wijziging Ketnerweg 6 Geesteren”. Het wijzigingsplan heeft tot doel om het bouwvlak van het agrarische bedrijf te verschuiven. Ter inzage Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 24 februari 2016 tot en met 6 april 2016 ter inzage. U kunt het wijzigingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Het plan is eveneens in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen Beroep Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingediend door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op https://www.raadvanstate.nl Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vragen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-9419

Gerelateerde berichten