Gemeente Tubbergen – Omgevingsvergunningen; ontwerpvergunning voor het aanleggen van een bootcamp terrein aan het adres Haarweg nabij nr. 15 in Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen – Omgevingsvergunningen; ontwerpvergunning voor het aanleggen van een bootcamp terrein aan het adres Haarweg nabij nr. 15 in Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders zijn voornemens, naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning, met toepassing van deze procedure vergunning te verlenen voor: - het aanleggen van een bootcamp terrein aan het adres Haarweg nabij nr. 15 in Tubbergen Met ingang van woensdag 17 februari 2016 ligt het ontwerpbesluit daartoe gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Omdat de aanvraag (mede) betrekking heeft op een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Algemene wet omgevingsrecht wordt het ontwerpbesluit ook digitaal gepubliceerd. U kunt de stukken digitaal inzien op (http://ruimtelijkeplannen.nl/?planid=NL.IMRO.0183.1511452-ow01) alsmede op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen!

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-8082

Gerelateerde berichten