Gemeente Tubbergen - Ontwerpbestemmingsplan- ”Tubbergen, Galvanistraat 4-8”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerpbestemmingsplan- ”Tubbergen, Galvanistraat 4-8”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:het ontwerpbestemmingsplan "Tubbergen, Galvanistraat 4-8”Het ontwerpbestemmingsplan maakt het gebruik van een puinbreker en de eerder vergunde volumineuze detailhandel planologisch mogelijk. De volumineuze detailhandelsactiviteiten zijn al eerder mogelijk gemaakt met een omgevingsvergunning die in juni 2016 is verleend. Omdat het bestemmingsplan voor de puinbreker wordt herzien moet de omgevingsvergunning voor de volumineuze detailhandel worden opgenomen om de planologische toestemming te laten voortduren.Ter inzageHet papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 december 2016 tot en met 31 januari 2017 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1411392-OW01De directe link hiernaar is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1411392-OW01Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.ZienswijzeTijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevr. L. Sipman van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-70543

Gerelateerde berichten