Gemeente Tubbergen - Voorontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Reutummerweg 48”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Voorontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Reutummerweg 48”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat ter inzage ligt:het voorontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Reutummerweg 48”.Het voorontwerp-bestemmingsplan maakt een uitbreiding van Camping Klein Baasdam mogelijk.Ter inzageHet papieren exemplaar van het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2016 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het voorontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.BUIBPREUTUMMERWG48-VO01. De directe link hiernaar is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.BUIBPREUTUMMERWG48-VO01.Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.InspraakTijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn reactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer Prins van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-53956

Gerelateerde berichten