Gemeente Tubbergen- Vastgesteld bestemmingsplan “Albergen, Ootmarsumseweg 188”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen- Vastgesteld bestemmingsplan “Albergen, Ootmarsumseweg 188”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2016 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld:-het bestemmingsplan “Albergen, Ootmarsumseweg 188”.Het bestemmingsplan heeft tot doel om een uitbreiding van het ter plekke gevestigde bouwbedrijf mogelijk te maken.Ter inzageHet papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1306143-vg01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. BeroepVan 21 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door: -belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;-belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;-belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen.Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.Vragen?Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-37983

Gerelateerde berichten