Gemeente Tubbergen Publicatie vaststelling 'Vaststellen Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen”'.

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen Publicatie vaststelling 'Vaststellen Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen”'..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 14 maart 2016 de Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen” gewijzigd heeft vastgesteld. De Structuurvisie Tubbergen “Op en top Tubbergen” heeft betrekking op de gehele gemeente. Het is een actueel strategisch beleidsdocument, waarin belangen worden gedefinieerd en ruimtelijke keuzes worden uitgewerkt, die gebaseerd zijn op sociaal-maatschappelijke -, demografische - en ruimtelijke ontwikkelingen en trends. De structuurvisie is daarmee het overkoepelende document, waarin op strategisch niveau de ontwikkeling van de gemeente zijn geschetst. De drie hoofdkeuzes zijn hierbij een vitale sociale infrastructuur, economische dynamiek en vitaliteit alsmede ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Wijzigingen Ten aanzien van het ontwerp van de structuurvisie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen betreffen voor het merendeel redactionele aanpassingen of ondergeschikte wijzigingen en hebben niet geleid tot een andere koers van de structuurvisie. De volgende wijzingen zijn hier relevant te vermelden: - in paragraaf 3.6.2 vervalt de 2e alinea en - op pagina 36 vervalt de afbeelding Waar kunt u de structuurvisie inzien? De gewijzigd vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van donderdag 21 april 2016 permanent voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden hiervan zijn op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur, of op telefonische afspraak. De structuurvisie is tevens digitaal beschikbaar via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl en eveneens raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:nl.imro.0183.structuurvisie-vg01 Inwerkingtreding De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen” staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open. Tubbergen, 2016

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-20362

Gerelateerde berichten