Gemeente Tubbergen Ontwerp-bestemmingsplan“Langeveen, KnooperfVeldboersweg 4 (1e herziening)” alsmede het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Knooperf de Veldboer Langeveen”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen Ontwerp-bestemmingsplan“Langeveen, KnooperfVeldboersweg 4 (1e herziening)” alsmede het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Knooperf de Veldboer Langeveen”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat ter inzage ligt: - het ontwerp-bestemmingsplan “Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4 (1e herziening)” en - het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Knooperf de Veldboer Langeveen”. Het beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage. Ontwerp bestemmingsplan Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel een bestaand bestemmingsplan voor het knooperf te vervangen door een nieuw bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan heeft grote overeenkomsten met het bestaande bestemmingsplan, maar in plaats van 9 woningen worden er 12 woningen mogelijk gemaakt, welke woningen iets kleiner zijn dan in de oorspronkelijke opzet. Verder is de planregeling vereenvoudigd en is er iets meer flexibiliteit mogelijk in bouwmogelijkheden. Ontwerp beeldkwaliteitsplan In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van het gebied. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van de te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van bouwplannen. Ter inzage Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteitsplan, ligt met ingang van 2 maart 2016 tot en met 12 april 2016 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl-> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.1413740-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer Vrijland van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000. Inspraak beeldkwaliteitsplan Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer Vrijland van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-11281

Gerelateerde berichten