Gemeente Tubbergen – Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw en het kappen van bomen aan het adres Zuidesweg 7 in Albergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen – Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw en het kappen van bomen aan het adres Zuidesweg 7 in Albergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekend gemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: - het bouwen van een woning met bijgebouw en het kappen van bomen aan het adres Zuidesweg 7 in Albergen Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van woensdag 2 maart 2016 ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Omdat de aanvraag (mede) betrekking heeft op een “projectbesluit” als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder3ó van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het besluit ook digitaal gepubliceerd. U kunt de stukken digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1418842-vg01 en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl. Op de gemeentelijke website kunt u ook een directe link vinden naar het besluit op RO-online. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door: -eventuele belanghebbenden die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; -eventuele belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2016-10758

Gerelateerde berichten