Verkeersbesluit voor het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Almeloseweg-Waldeckstraat-Burgemeester Smalstraat in het centrum van de kern Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Almeloseweg-Waldeckstraat-Burgemeester Smalstraat in het centrum van de kern Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. De huidige voorrangsregeling door middel van verkeerstekens op het kruispunt Almeloseweg – Waldeckstraat – Burgemeester Smalstraat wordt opgeheven. 2. De voorrangsregeling wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de bijbehorende haaientanden. Bezwaar: Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail op het adres: gemeente@tubbergen.nl). Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 3 juni 2013. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlagen: •Tekening bij het verkeersbesluit (= Figuur 1) Figuur 1 , te verwijderen borden en haaientanden:

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2013-16008

Gerelateerde berichten