Verkeersbesluit voor het opheffen en treffen van verkeersmaatregelen op het Raadhuisplein in het centrum van de kern Tubbergen in verband met de weekmarkt

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het opheffen en treffen van verkeersmaatregelen op het Raadhuisplein in het centrum van de kern Tubbergen in verband met de weekmarkt.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. De aanwezige geslotenverklaringen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij - of trekdieren of vee, die wekelijks van kracht zijn op dinsdag van 6.00 tot 14.00 uur op het Raadhuisplein worden geheel opgeheven. 2. De betreffende geslotenverklaringen worden opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) plus de onderborden van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens met de tekst 'di 6 - 14 h'. 3. Het noordelijke deel van het Raadhuisplein en het noordelijke deel van de Grotestraat tussen de beide aansluitingen met het Raadhuisplein wordt direct ten zuiden van het kruispunt Grotestraat - Pastoor Vredendaalpad wekelijks afgesloten voor bestuurders op dinsdag van 6.00 tot 14.00 uur. 4. De afsluiting wordt vormgegeven door middel van het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) plus het onderbord van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens met de tekst 'di 6 - 14 h' en door middel van het plaatsen van hekken. 5. Ter hoogte van het kruispunt Gaarderstraat - Raadhuisplein wordt voor het verkeer vanuit de Gaarderstraat een verplichte rijrichting voor rechtsaf en ter hoogte van het zuidelijke kruispunt van de Grotestraat - Raadhuisplein wordt voor het verkeer vanuit de Grotestraat een verplichte rijrichting voor linksaf ingesteld. Deze verplichte rijrichtingen zijn wekelijks van kracht op dinsdag van 6.00 tot 14.00 uur. 6. De verplichte rijrichtingen worden ingesteld door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) plus het onderbord van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens met de tekst ‘di 6 - 14 h’. Bezwaar: Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail op het adres: gemeente@tubbergen.nl). Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 3 juni 2013. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlagen: •Tekening bij het verkeersbesluit (= Figuur 1) Figuur 1 , te verwijderen en plaatsen verkeerstekens:

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2013-16007

Gerelateerde berichten