Verkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het centrum van de kern Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het centrum van de kern Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. Op de volgende wegen in het centrum van de kern Tubbergen wordt een éénrichtingsweg met uitzondering van het fietsverkeer ingesteld: - op de Grotestraat, tussen de aansluitingen van de Molenstraat en de Almeloseweg, in noordelijke richting; - op de Grotestraat, tussen de aansluitingen van de weg Markt en de Oranjestraat, in noordelijke richting; - op de weg Markt, tussen de aansluitingen van de Oude Markt en de Grotestraat, in westelijke richting; - op de van Langenstraat, tussen de aansluitingen van de Grotestraat en de Oude Marktstraat, in oostelijke richting. 2. De hiervoor benoemde éénrichtingswegen worden aangewezen met behulp van de plaatsing van de verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-tekens 1990 plus het onderbord OB52 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Bezwaar: Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail op het adres: gemeente@tubbergen.nl). Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 3 juni 2013. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlagen: •Tekening bij het verkeersbesluit (= Figuur 1) Figuur 1 , beoogde situatie:

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2013-16005

Gerelateerde berichten