Verkeersbesluit voor het uitvoeren van een aantal parkeermaatregelen in het centrum van de kern Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het uitvoeren van een aantal parkeermaatregelen in het centrum van de kern Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. Het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Almeloseweg, ter hoogte van perceel Almeloseweg 1 en op het Raadhuisplein, ter hoogte van het gemeentehuis. De twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden verwijderd door middel van het verwijderen van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 2. Het realiseren van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende locaties: - op de Almeloseweg, ter hoogte van perceel Grotestraat 25a (eenmaal); - op het Raadhuisplein, ter hoogte van de bibliotheek (eenmaal); - op het Pastoor Vredendaalpad, ter hoogte van de kern (tweemaal). De algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden gerealiseerd door middel van het plaatsen van de verkeersborden E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 3. Op de zuidoostzijde van het Raadhuisplein, ter hoogte van perceel Grotestraat 62, een gereserveerde parkeerplaats voor bezoekers van het bedrijf Derksen Woonideeën te realiseren. De gereserveerde parkeerplaats aan te wijzen met behulp van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en dit bord te voorzien van een onderbord met daarop de tekst “Bezoekers Derksen Woonideeën”. 4. De grenzen van de bestaande parkeerschijfzone in het centrum van de kern Tubbergen worden niet gewijzigd. De bestaande verkeersborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 blijven gehandhaafd. De ligging van een aantal parkeerplaatsen binnen de bestaande parkeerschijfzone wordt wel aangepast door het verwijderen en/of aanbrengen van parkeer-vakaanduiding inclusief de bijbehorende blauwe markering. Het totale aantal aanwezige parkeerplaatsen in de parkeerschijfzone in het plangebied blijft gelijk aan de huidige situatie. Bezwaar: Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail op het adres: gemeente@tubbergen.nl). Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 3 juni 2013. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlagen: •Tekening bij het verkeersbesluit (= Figuur 1) Figuur 1 , beoogde situatie:

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2013-16004

Gerelateerde berichten