Verkeersbesluit voor het opheffen van geslotenverklaringen voor vrachtverkeer op de Grotestraat en Markt in het centrum van de kern Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het opheffen van geslotenverklaringen voor vrachtverkeer op de Grotestraat en Markt in het centrum van de kern Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. Op de volgende wegen wordt de aanwezige geslotenverklaring voor vrachtauto’s opgeheven: - op de Grotestraat, tussen de aansluitingen van de Almeloseweg en de weg Markt; - op de weg Markt, tussen de aansluitingen van de Oude Markt en de Grotestraat. 2. De betreffende geslotenverklaringen worden opgeheven middels het verwijderen van de verkeersborden C7 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Bij de geslotenverklaring op de weg Markt wordt bovendien het onderbord OB108 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens verwijderd. Bezwaar: Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail op het adres: gemeente@tubbergen.nl). Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 3 juni 2013. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlagen: Tekening bij het verkeersbesluit (= Figuur 1) Figuur 1 , te verwijderen verkeerstekens:

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2013-16003

Gerelateerde berichten