Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een erf in het centrum van de kern Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een erf in het centrum van de kern Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1. De volgende weggedeelten in het centrum van de kern Tubbergen worden aangewezen als erf: - de Grotestraat, tussen perceel Grotestraat 89 en de Molenstraat; - de Almeloseweg, tussen de Grotestraat en Almeloseweg 8; - de van Langenstraat, tussen perceel van Langenstraat 2 en de Grotestraat; - de Oude Marktstraat; - het naamloze pad, gelegen tussen de Grotestraat en de Waldeckstraat ter hoogte van perceel Grotestraat 41; - de weg Markt; - de Oranjestraat, tussen de Grotestraat en perceel Oranjestraat 4; - het Pastoor Vredendaalpad, tussen de aansluiting van de Grotestraat en perceel Pastoor Vredendaalpad 9; - het Raadhuisplein, ten oosten van perceel Raadhuisplein 10; - de Hattinkstraat. 2. Het erf wordt aangewezen door het plaatsen van de verkeersborden G5 en beëindigd door het plaatsen van de verkeersborden G6 en A1 (Zone 30) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Bezwaar: Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail op het adres: gemeente@tubbergen.nl). Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht. Tubbergen, 3 juni 2013 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Bijlagen: Tekening bij het verkeersbesluit (= Figuur 1) Figuur 1 , beoogde situatie:

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. stcrt-2013-16002

Gerelateerde berichten