Gemeente Tubbergen - van rechtswege verleende omgevingsvergunning, Vasse, Beekzijdeweg kadastraal bekend sectie P nummer 1315: plaatsen overkapping

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - van rechtswege verleende omgevingsvergunning, Vasse, Beekzijdeweg kadastraal bekend sectie P nummer 1315: plaatsen overkapping.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders hebben niet tijdig op een aanvraag om omgevingsvergunning beslist.Daardoor is een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan.Dit is inmiddels bekendgemaakt aan de vergunninghouder.Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending van die bekendmaking bezwaar maken bij burgemeester en wethouders tegen de van rechtswege verleende vergunning.Het besluit treedt pas in werking na afloop van de bezwarentermijn of, als bezwaar wordt ingediend, na afloop van de bezwarenprocedure.Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.Van rechtswege is vergunning verleend voor:Waar?: Vasse, Beekzijdeweg kadastraal bekend sectie P nummer 1315Project?: het plaatsen van een overkappingVerzonden: 20 december 2023-BezwaarEen bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft.Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats.Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen.Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.-Voorlopige voorzieningMeestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt.Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht-Contactgegevens van de gemeente:Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 3-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. gmb-2024-464

Gerelateerde berichten