Gemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Woningbouw Amsinksweg, Vasse” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Amsinksweg Vasse”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Woningbouw Amsinksweg, Vasse” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Amsinksweg Vasse”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf.Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook leest u over het voornemen om de welstandsnota te wijzigen. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan en een ontwerp-beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren.Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-bestemmingsplan “Woningbouw Amsinksweg, Vasse” opgesteld?Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld voor de bouw van 29 grondgebonden woningen aan de Amsinksweg te Vasse. Het plan is bedoeld voor de uitbreiding van de kern Vasse en voorziet in woonbehoefte voor starters, senioren en doorstromers. Waarom is voor deze ontwikkeling een ontwerp-beeldkwaliteitsplan opgesteld?Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het definitieve beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt om te bepalen of het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Wilt u meer informatie?Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 28 december 2023 voor een periode van zes weken. U kunt het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan op verschillende manieren bekijken:op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie;via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.VASBPAMSINKSWEG-OW01. ; via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.Wilt u reageren op het ontwerp-bestemmingsplan?Iedereen kan tot 8 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Oude Moleman. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000.Een schriftelijke reactie over het ontwerp-bestemmingsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat.Wilt u reageren op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan?Iedereen kan tot 8 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Dit heet het indienen van een inspraakreactie. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Oude Moleman. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000.Een schriftelijke reactie over het ontwerp-beeldkwaliteitsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Na deze reactieperiode neemt de gemeenteraad een besluit over het beeldkwaliteitsplan. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Heeft u vragen?Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met dhr. R. Oude Moleman via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. gmb-2023-547917

Gerelateerde berichten