Gemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Loohuis Fleringen” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Loohuis Fleringen”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Loohuis Fleringen” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Loohuis Fleringen”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf.Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-bestemmingsplan “Loohuis Fleringen” opgesteld?Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld voor Oldenzaalseweg 107 tot en met 113 te Fleringen. Het bestemmingsplan maakt een woongebouw met 5 woningen en uitbreiding van bedrijf Loohuis met kantoren en prestatieruimten mogelijk. Wilt u meer informatie?Het ontwerp-bestemmingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 13 december 2023 voor een periode van zes weken. U kunt het ontwerp-bestemmingsplan op verschillende manieren bekijken:•op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie;•via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer: NL.IMRO.0183.FLEBPLOOHUIS-OW01•via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.Wilt u reageren?Iedereen kan tot 23 januari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. •Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Oude Moleman. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000.•Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat.Wilt u reageren op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde?Iedereen kan tot 23 januari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde. Dit heet het indienen van een zienswijze. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met mevr. A. Voorpostel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0541-854100.Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit hogere grenswaarde die tegen uw belangen ingaat.Heeft u vragen?Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met dhr. R. Oude Moleman via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. gmb-2023-524097

Gerelateerde berichten