Gemeente Tubbergen - ambtshalve intrekking omgevingsvergunning (OBM)- Stoppersregeling Actieplan Ammoniak, Geesteren, Volmersweg 8, Besluit gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - ambtshalve intrekking omgevingsvergunning (OBM)- Stoppersregeling Actieplan Ammoniak, Geesteren, Volmersweg 8, Besluit gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op grond van artikel 2.33, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan een omgevingsvergunning worden ingetrokken, onder meer als daarvan langere tijd geen gebruik is gemaakt.Burgemeester en wethouders hebben een of meer omgevingsvergunningen ingetrokken.Tegen dit besluit kunnen de voormalige vergunninghouder en eventuele verdere belanghebbenden gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.De intrekking betreft:Waar: Volmersweg 8 in GeesterenIngetrokken vergunning betreft: Besluit gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkensVerzenddatum: 24 november 2023-BeroepBeroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter.Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekend-making daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is.Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaar-den zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.-Voorlopige voorzieningMeestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt.Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.-Contactgegevens van de gemeente:Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. gmb-2023-515362

Gerelateerde berichten