Gemeente Tubbergen - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Geesteren, Bothofweg 13

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Geesteren, Bothofweg 13.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project: Plaats, adresProjectGeesteren, Bothofweg 13het wijzigen van stalsysteem, diersoorten en aantallen-De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.-Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen als het definitieve besluit is genomen. -

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2017.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. gmb-2017-22836

Gerelateerde berichten