Gemeente Tubbergen - Openbare vergadering van de Commissie Ruimte en Economie

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Openbare vergadering van de Commissie Ruimte en Economie.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 30 januari 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de vergadering melden bij de griffier van de commissie. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad - >vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/ ).Agenda1.Opening en vaststellen agenda.2.Vaststelling van:a. verslag van de vergadering van 6 december 2016;b. verslag van de gezamenlijke vergadering van 10 januari 2017;c. actielijst.3.Mededelingen.4.Rondvraag.Ter informatie5.Informatie vanuit het college.Ter voorbereiding op de raadsvergadering6.Instemmen met de uitgangspunten nieuwe rol gemeentehuis Tubbergen.7.Vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Tubbergen 2017.8.Sluiting.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2017.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. gmb-2017-12854

Gerelateerde berichten