Gemeente Tubbergen – Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Tubbergen Hattinkstraat 4

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen – Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Tubbergen Hattinkstraat 4.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van deze procedure een omgevingsvergunning verleend voor het hieronder omschreven project. Het besluit is ten opzichte van het eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Plaats, adresProjectTubbergen Hattinkstraat 4het brandveilig gebruik van het gebouwMet ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit;die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.De vergunning betreft:-BeroepBeroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.-Voorlopige voorzieningMeestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.-Contactgegevens:Gemeente Tubbergen: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@Tubbergen.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. gmb-2016-165995

Gerelateerde berichten