Gemeente Tubbergen - Openbare vergadering van de Commissie Samenleving en Bestuur

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Openbare vergadering van de Commissie Samenleving en Bestuur.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De commissie Samenleving en Bestuur komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 6 december 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de vergadering melden bij de griffier van de commissie. Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder Gemeenteraad - > vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/ ).Agenda 1.Opening en vaststellen agenda.2.Vaststellen van:a.verslag van de vergadering van 15 november 2016;b.actielijst.3.Mededelingen.4.Rondvraag.Ter informatie:5.Informatie vanuit het college.Ter voorbereiding op de raadsvergadering6.Muziekonderwijs nieuwe stijl.7.Heroriëntatie bibliotheken Tubbergen.8.Vaststellen belastingverordeningen 2017:a.verordening afvalstoffenheffing 2017;b.verordening rioolheffing 2017;c.legesverordening 2017.9.Vaststellen verordening Onroerende Zaakbelastingen 2017.10.Vaststellen van de financiële verordening.11.Vaststellen van de Verordening:a.maatschappelijke ondersteuning 2017; b.jeugdhulp 2017;c.wijzigen van het beleidsplan Omzien naar Elkaar.12Sluiting.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. gmb-2016-165962

Gerelateerde berichten