Gemeente Tubbergen – Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Geesteren, Vinckenweg 71

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen – Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Geesteren, Vinckenweg 71.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van deze procedure een omgevingsvergunning verleend voor het hieronder omschreven project. Het besluit is ten opzichte van het eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit tot het verlenen van vergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door eventuele belanghebbenden:•die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit;•die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit;•die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht.Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.De vergunning betreft:Plaats, adresProjectGeesteren, Vinckenweg 71het bouwen van een geitenstal en aanvraag Onbeperkte Milieutoets en Verklaring van Geen bedenkingen

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2016.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen detubbergen
  2. gmb-2016-139287

Gerelateerde berichten