Gemeente Tubbergen – Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 89-91, Geesteren”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen – Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 89-91, Geesteren”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf. In het bestemmingsplan is ook bepaald onder welke voorwaarden het college het bestemmingsplan mag wijzigen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan stelt het college een wijzigingsplan op.   Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van wijzigingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.   In deze publicatie leest u over de definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Het definitieve wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 89-91, Geesteren” opgesteld? Het wijzigingsplan is opgesteld voor de Hardenbergerweg 89-91 in Geesteren. Het wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’. Wilt u meer informatie? Het wijzigingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 6 maart 2024 voor een periode van zes weken.   U kunt het wijzigingsplan op verschillende manieren bekijken: •op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie; via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIWPHRBGRWG89EN91-VG01; •via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Gaat het wijzigingsplan tegen uw belangen in of heeft u eerder een zienswijze tegen het ontwerp van dit wijzigingsplan ingediend? Dan kunt u vanaf 7 maart 2024 tot 18 april 2024 de Afdeling bestuursrechtspraak laten weten dat u het niet eens bent met het wijzigingsplan. Dit heet het instellen van beroep. Uw beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Wilt u de start van de ontwikkeling tegenhouden? U kunt de ontwikkeling tijdelijk tegenhouden door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak. Met een voorlopige voorziening kan de voorzieningenrechter een tijdelijke regeling treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Zo kan worden voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen gebeuren tijdens de beroepsprocedure. Vragen? Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Legtenberg van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 6-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. ff23c5ca5e3d682cbe431d212f9d9e14

Gerelateerde berichten