Gemeente Tubbergen - Besluit (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning: Langeveen, Veldboersweg 12: besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor het houden van landbouwhuisdieren

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Besluit (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning: Langeveen, Veldboersweg 12: besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor het houden van landbouwhuisdieren.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (gedeeltelijk) ingetrokken. Het betreft het navolgende project: Waar: Veldboersweg 12 in Langeveen Project: Besluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor het houden van landbouwhuisdieren De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen. De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van de dag na deze publicatie ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Met ingang van de dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden en degene die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingiend gedurende 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. - Contactgegevens van de gemeente: Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Telefoon: 0546- 628000 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 14-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. b440165460023bc248eff9f8807f6247

Gerelateerde berichten