Gemeente Tubbergen - Opheffen GPP -

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Opheffen GPP - .

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen heeft besloten een verkeersbesluit te nemen. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen. Het Besluit Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Oranjestraat ter hoogte van Wilhelminastraat 2 te Tubbergen, door het verwijderen van het verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990. Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Van de aanvrager is een verzoek ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats aan Oranjestraat te Tubbergen te veranderen in een gewone parkeerplaats. Wij hebben de aanvraag positief beoordeeld. Op basis van een parkeertekort en de aanwezigheid van een andere plek in de Wilhelminastraat zou ik willen voorstellen om deze gehandicaptenparkeerplaats op te heffen (t.h.v. Wilhelminastraat 2 Tubbergen). Als men slecht ter been is, kunnen ze ook op de bezoekersplekken van de Kinderkroon (naast de ingang) staan. De inwilliging van het verzoek zal het algemeen verkeersbelang niet in de weg staan. Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats heeft geen nadelig effect op de verkeersveiligheid in de straat. Dit houdt in dat één parkeerplaats ter hoogte van Wilhelminastraat 2 zal worden ingericht als een gewone parkeerplaats. De parkeerplaats is op de bijgevoegde tekening met een geelvlak aangegeven. Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Bij de parkeerplaats wordt een verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) verwijderd. De wettelijke regels In dit geval wordt het besluit genomen op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De weg (of weggedeelte) waarop het verkeersbesluit betrekking heeft, moet in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Tubbergen. De grond waarop de parkeerplaats ligt, is eigendom van de gemeente. De gemeente Tubbergen mag dit verkeersbesluit daarom nemen (op grond van art. 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994). Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit. Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan: Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: info@dinkelland.nl). Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.   Tubbergen 29 november 2023 namens burgemeester en wethouders van Tubbergen, Teamcoach Openbare Ruimte,   W. Lijzenga.     Situatie gehandica ptenparkeerplaats

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 15-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. 45cd8e7e327f4a6d593ce4735065014a

Gerelateerde berichten