Gemeente Tubbergen - ontwerp omgevingsvergunning, Tubbergen, Nassaustraat 9: veranderen van kantoor naar 4 appartementen en kantoorruimte

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - ontwerp omgevingsvergunning, Tubbergen, Nassaustraat 9: veranderen van kantoor naar 4 appartementen en kantoorruimte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project: Waar?: Tubbergen, Nassaustraat 9 Project?: het veranderen van een kantoor naar 4 appartementen en een kantoorruimte De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo. Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: NL.IMRO.0183.TUBPNASSAUSTR9-OW01 en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen   Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. - Zienswijze en bedenkingen Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit. - Contactgegevens van de gemeente: Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. 391805a18f5eb857e3cbba610346155a

Gerelateerde berichten