Schoapnbölkes Tubbergen - Verlichte optocht - Tubbergen

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Schoapnbölkes Tubbergen - Verlichte optocht - Tubbergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

ZT-202 3 -001 712     Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.   Het besluit: door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Grotestraat, tussen de aansluitingen van het Raadhuisplein; Raadhuisplein; Reutummerweg; Boskampstraat, Grotestraat; Almeloseweg, Prins Bernhardstraat; Julianastraat; Uelserweg; Bruno van Ommenstraat; door plaatsing van borden C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak in één richting te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee L. von Bönninghausenstraat. door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden. Almeloseweg , tussen de verkeerslichten Tubbergeresweg en de Prins Bernhardstraat; L. von Bönninghausenstraat.   door plaatsing van borden A1 (50) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de snelheid verlagen van 80 km/h naar 50 km/h. Tubbergeresweg tussen Oldenzaalseweg 59 en Hardenbergerweg 55. In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.     Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? Stichting T.V.C.O. uit Tubbergen heeft vergunning voor het houden van de jaarlijkse verlichte carnavalsoptocht op 9 februari 2024. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.   Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Door het plaatsen van de volgende verkeersborden en afzethekken (zie bijlage 1 tekening).   Op Vrijdag 9 februari 202 4 van 9.00 uur tot ± 21.00 uur (zie bijlage 1 tekening) Afzethek met bord C1 op de hoek Reutummerweg/ Havezatestraat- rotonde; Afzethek met bord C1 op de hoek Reutummerweg/Boskampstraat; Afzethek met bord C1 op de hoek Nijverheidstraat/L. von Bönninghausenstraat;   Op vrijdag 9 februari 202 4 van ± 18.00 uur tot ± 21.00 uur (zie bijlage 1 tekening) Afzethek met bord C1 op de hoek Industriestraat/Beunestraat; Afzethek met bord C1 op de hoek E. van Weemselstraat/Beunestraat; Afzethek met bord C1 op de hoek Oldenzaalseweg/ Tubbergeresweg; Afzethek met bord C1 op de hoek Almeloseweg/Tubbergeresweg; Afzethek met bord C1 op de hoek Prins Bernhardstraat/Huyerenseweg; Afzethek met bord C1 op de hoek Hardenbergerweg/Tubbergeresweg; Afzethek met bord C1 op de hoek Uelserweg/Binnenveldsweg; Afzethek met bord C1 op de hoek Lodewijkstraat/Knoefstraat; Afzethek met bord C1 op de hoek Molenstraat/Knoefstraat;   Eenrichtingsweg op de L. von Bönninghausenstraat richting Tubbergeresweg (zie bijlage 1 tekening) Bord C2 en C3 op de hoek L. von Bönninghausenstraat/Galvanistraat; Bord C4 op de L. von Bönninghausenstraat tegenover de Nobelstraat; Bord C2 en C3 op de hoek van de kruising L. von Bönninghausenstraat/Industriestraat; Bord C4 op de L. von Bönninghausenstraat tegenover de Ten Polstraat; Bord C2 op de hoek L. von Bönninghausenstraat/Oldenzaalseweg;     Parkeerverbod op de L. von Bönninghausenstraat en Almeloseweg (zie bijlage 1 tekening) Bord E1 op beide hoeken van de L. von Bönninghausenstraat/Reutummerweg – rotonde; Bord E1 op 4 hoeken van de L. von Bönninghausenstraat/Galvanistraat: Bord E1 op beide hoeken van de L. von Bönninghausenstraat/Nobelstraat; Bord E1 met dubbel pijlbord op de L. von Bönninghausenstraat tegenover de Nobelstraat; Bord E1 op 4 hoeken van de kruising L. von Bönninghausenstraat/Industriestraat; Bord E1 op beide hoeken van de L. von Bönninghausenstraat/Ten Polstraat; Bord E1 met dubbel pijlbord op de L. von Bönninghausenstraat tegenover de Ten Polstraat; Bord E1 op beide hoeken van de L. von Bönninghauserstraat/Oldenzaalseweg: Bord E1 op beide hoeken van de Almeloseweg/Tubbergeresweg; Bord E1 op beide hoeken van de Almeloseweg / Prins Bernhardstraat:   Snelheidsbeperking (zie bijlage 1 tekening) Bord A1( 50) op de Hardenbergerweg nabij huisnummer 55 – westzijde; Bord A1 (50) op de Oldenzaalseweg nabij huisnummer 59 – oostzijde; Bord A1 (50) op de Almeloseweg nabij huisnummer 63; Bord J 37 met onderbord ¨ Pas op Evenement¨ op de Hardenbergerweg nabij huisnummer 63: Bord J 37 met onderbord ¨ Pas op Evenement¨ op de Oldenzaalseweg nabij huisnummer 61:   Voor alle verkeersmaatregelen op de proviciale wegen N343 en N746 heeft de organisatie toestemming en de provincie heeft een verkeersbesluit gemaakt.   Na afloop van de optocht kan de politie de verplichte rijrichting op de kruising Huyerenseweg met de Tubbergeresweg tijdelijk opheffen.   De wettelijke regels Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg. b. het beschermen van weggebruikers en passagiers. c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.   In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.   Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.   Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan: •Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) . Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.   Tubbergen, 20 december 2023.   namens burgemeester en wethouders van Tubbergen, Teamcoach Openbare Ruimte, W. Lijzenga. Bijlage 1 : Tekening van de situatie waarop het verkeersbesluit betrekking heeft   Tekening bij het verkeersbesluit

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 17-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. 379d4564e02670568f312f96fa6263ac

Gerelateerde berichten