Gemeente Tubbergen - Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Breemhaarsweg 13 Geesteren”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Breemhaarsweg 13 Geesteren”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf. In het bestemmingsplan is ook bepaald onder welke voorwaarden het college het bestemmingsplan mag wijzigen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan stelt het college een wijzigingsplan op.   Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van wijzigingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.   In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen door middel van een wijzigingsplan. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Breemhaarsweg 13 Geesteren” opgesteld? Het ontwerp-wijzigingsplan is opgesteld voor het vergroten van de woonbestemming ten behoeve van het creëren van een wenselijkere erfopzet. De woonbestemming zal vergroot worden tot 2.000m2. Wilt u meer informatie? Het ontwerp-wijzigingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 13 december 2023 voor een periode van zes weken.   U kunt het ontwerp-wijzigingsplan op verschillende manieren bekijken: •op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie; via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIWPBREEMHRSWEG13-OW01; •via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Wilt u reageren? Iedereen kan tot 24 januari mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-wijzigingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. •Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Legtenberg. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000. •Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-wijzigingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat.   Heeft u vragen ? Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met dhr. R. Legtenberg via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. 157a94b6591374368f7c5308056b9227

Gerelateerde berichten