Gemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Reutum, Ootmarsumseweg 363” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Ootmarsumseweg 363 Reutum” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Ootmarsumseweg 363 Reutum”

DeTubbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Tubbergen - Ontwerp-bestemmingsplan “Reutum, Ootmarsumseweg 363” en ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Ootmarsumseweg 363 Reutum” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Ootmarsumseweg 363 Reutum”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf.   Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.   In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook leest u over het voornemen om de welstandsnota te wijzigen. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan en een ontwerp-beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-bestemmingsplan “ Reutum, Ootmarsumseweg 363 ” opgesteld? Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld voor het realiseren een nieuwe woningbouwlocatie aan Ootmarsumseweg 363 te Reutum. Vanwege de kwaliteit van de bestaande vrijstaande woning, blijft deze behouden. Op de plek van de voormalige schuren worden in totaal 8 nieuwe woningen gerealiseerd, Waarom is voor deze ontwikkeling een ontwerp-beeldkwaliteitsplan opgesteld? Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het definitieve beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt om te bepalen of het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.   Waarom is er voor deze ontwikkeling een ontwerpbesluit hogere grenswaarde opgesteld? De nieuwe ontwikkeling ligt in de geluidszone van een weg. In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen door wegverkeerslawaai. Voor de nieuwe ontwikkeling wordt meer geluidsbelasting (hogere waarde) van de weg toegelaten. De reden waarom een hogere belasting wordt toegelaten is uitgelegd in het ontwerp-besluit. Wilt u meer informatie? Het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde is voor iedereen te bekijken vanaf 28 december 2023 voor een periode van zes weken.   U kunt het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde bekijken op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie.   U kunt het ontwerp-bestemmingsplan ook bekijken: via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.REUBPOOTMWEG363-OW01 via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen. Wilt u reageren op het ontwerp-bestemmingsplan ? Iedereen kan tot 8 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met mevr. R. Rietveld. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000. Een schriftelijke reactie over het ontwerp-bestemmingsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat. Wilt u reageren op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan? Iedereen kan tot 8 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Dit heet het indienen van een inspraakreactie. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met mevr. R. Rietveld. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000. Een schriftelijke reactie over het ontwerp-beeldkwaliteitsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Na deze reactieperiode neemt de gemeenteraad een besluit over het beeldkwaliteitsplan. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Wilt u reageren op het ontwerp- besluit hogere grenswaarde? Iedereen kan tot 8 februari 2024mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde. Dit heet het indienen van een zienswijze. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met mevr. A. Voorpostel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0546-628000. Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit hogere grenswaarde die tegen uw belangen ingaat.   Heeft u vragen? Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met mevr. R. Rietveld via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTubbergengids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Tubbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTubbergengids.nl
Redactie deTubbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Tubbergen
  2. 028fc25b8e57359321c717315f99c775

Gerelateerde berichten